ул. "Марин Боев" 71
гр. Кнежа
5835

       (c) Всички права запазени 
       Снимки: Мартин Денински

ГАЛЕРИЯ

Районен съд - гр. Кнежа
Входно стълбище
Входна врата
Украса на сълбището
Залена градинка
Картинна изложба
Входна врата на Районен съд и Районна прокуратура - гр. Кнежа
Коридор в Районнен съд - гр. Кнежа
Вход на Център за обслужване на граждани
Коридор в Районнен съд - гр. Кнежа
Гишета за обслужване на граждани
Гишета за обслужване на граждани
Гишета за обслужване на граждани
Гишета за обслужване на граждани
Място за граджани
Гишета за обслужване на граждани
Съдебна зала №1
Съдебна зала №1
Съдебна зала №2
Съдебна зала №2
Съдебна зала №2
Съдебна зала №2
Съдебна зала №1
Съдебна зала №1

Архивна галерия 

aaaaaaaaaaaaiii