ул. "Марин Боев" 71
гр. Кнежа
5835

"ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" - 2018 г.

               На основание Заповед № 1-АД / 23.01.2018 г. на Административния ръководител - Председател на Районен съд - Кнежа и във връзка с Годишната програма за дейността на ВСС за 2016 - 2020 г., за организирането на "Ден на отворените врати" с цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система, 19. 04. 2018 г. от 10.00 ч. до 16.00 ч. е определен за "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА"

                                                                                              Антон Антонов

aaaaaaaaaaaaiii