ул. "Марин Боев" 71
гр. Кнежа
5835

"ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" - 2019 г.

       На основание Заповед № 1-АД / 24.01.2019 г. на Административния ръководител - Председател на Районен съд - Кнежа 19. 04. 2019 г. е определен за "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В РАЙОНЕН СЪД - КНЕЖА" на тема: "Запознаване с работата на магистратите и съдебните служители".  
   На желаещите да посетят съда граждани, ще се предоставят информационни материали и брошури за работата на съдилищата, предлаганите административни съдебни услуги и процедури за тяхно улеснение. На разположение от 10.00 до 16.00 ч. ще бъдат магистратите и съдебните служители.

                                                                Антон Антонов - Председател на РС Кнежа

aaaaaaaaaaaaiii