ул. "Марин Боев" 71
гр. Кнежа
5835

ОБЯВЛЕНИЯ

НА ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД

Изпълнително дело № 88 / 2018 г.
/ публикувано на 20. 08. 2018 г. /

Изпълнително дело № 53 / 2018 г.
/ публикувано на 13. 09. 2018 г. /

aaaaaaaaaaaaiii