ул. "Марин Боев" 71
гр. Кнежа
5835

ОБЯВЛЕНИЯ

НА ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ КНЕЖАНСКИ РАЙОНЕН СЪД

Изпълнително дело № 52 / 2017 г.
/ публикувано на 08. 06. 2017 г. /

aaaaaaaaaaaaiii