ул. "Марин Боев" 71
гр. Кнежа
5835

Районен съд гр. Кнежа

гр. Кнежа 5835
ул. "Марин Боев" № 71
e-mail: rs_kneja@abv.bg
            rskneja_sis@abv.bg - Съдебно-изпълнителна служба

(09132) 72 36       - Адм.секретар
(09132) 65-24       - FAX

БАНКОВИ СМЕТКИ НА РАЙОНЕН СЪД КНЕЖА

BG75BPBI79443195031101

BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

BG28BPBI79443395031203

BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

Сметка за съдебни такси:

Набирателна сметка:

- Депозити за вещи лица
- Депозити за свидетели
- Гаранции
- Суми по изпълнителни дела

КОНТАКТИ

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс

aaaaaaaaaaaaiii