ул. "Марин Боев" 71
гр. Кнежа
5835

Годишни статистически сведения за 2007 год.

Годишен отчет за работата на Районен съд гр. Кнежа

за периода 2005г. - 2007г.

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по наказателни дела

Справка

СТАТИСТИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ

Годишен отчет за работата на Районен съд гр. Кнежа

за 2007г.

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по граждански дела 

РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 12 от
ЗАКОНА за предотвр. и разкриване на конфликт на интереси
подадени от СЛУЖИТЕЛИТЕ в РС гр. Кнежа

Годишни статистически сведения за 2008 год.

Справка за дейността на Районен съд гр. Кнежа

за цялата 2008г.

Годишен отчет за работата на Районен съд гр. Кнежа

за 2008г.

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по наказателни дела

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по граждански дела 

Отчет за дейността на Държавните съдебни изпълнители

в районните съдилища за 2008г. 

Годишни статистически сведения за 2009 год.

Справка за дейността на Районен съд гр. Кнежа

за цялата 2009г.

Годишен отчет за работата на Районен съд гр. Кнежа

за 2009г.

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по наказателни дела

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по граждански дела 

Отчет за дейността на Държавните съдебни изпълнители

в районните съдилища за 2009г. 

Годишни статистически сведения за 2010 год.

Справка за дейността на Районен съд гр. Кнежа

за цялата 2010г.

Годишен отчет за работата на Районен съд гр. Кнежа

за 2010г.

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по наказателни дела

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по граждански дела 

Отчет за дейността на Държавните съдебни изпълнители

в районните съдилища за 2010г.  

Годишни статистически сведения за 2011 год.

Справка за дейността на Районен съд гр. Кнежа

за цялата 2011г.

Годишен отчет за работата на Районен съд гр. Кнежа

за 2011г.

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по наказателни дела

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по граждански дела 

Отчет за дейността на Държавните съдебни изпълнители

в районните съдилища за 2011г.  

Годишни статистически сведения за 2012 год.

Справка за дейността на Районен съд гр. Кнежа

за цялата 2012г.

Годишен отчет за работата на Районен съд гр. Кнежа

за 2012г.

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по наказателни дела

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по граждански дела 

Отчет за дейността на Държавните съдебни изпълнители

в районните съдилища за 2012г.  

Годишни статистически сведения за 2013 год.

Справка за дейността на Районен съд гр. Кнежа

за цялата 2013г.

Годишен отчет за работата на Районен съд гр. Кнежа

за 2013г.

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по наказателни дела

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по граждански дела 

Отчет за дейността на Държавните съдебни изпълнители

в районните съдилища за 2013г.  

Справка за дейността на Районен съд гр. Кнежа

за цялата 2014г.

Годишен отчет за работата на Районен съд гр. Кнежа

за 2014г.

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по наказателни дела

Отчет за дейността на Районен съд гр. Кнежа

по граждански дела 

Отчет за дейността на Държавните съдебни изпълнители

в районните съдилища за 2014г.  

Годишни статистически сведения за 2014 год.
Годишни статистически сведения за 2015 год.

за цялата 2015г.

Справка за дейността на Районен съд гр. Кнежа

Годишни статистически сведения за 2016 год.

Справка за дейността на Районен съд гр. Кнежа

за цялата 2016г.

aaaaaaaaaaaaiii